GOLD

Gocławska Otwarta Liga Dwójek GOLD - Regulamin

ODWIEDŹ GOLD/FACEBOOK tutaj publikowane są aktualne informacje o rozgrywanej edycji :)

Gocławska Otwarta Liga Dwójek  -  XXII edycja GOLD WIOSNA/LATO 2019
Termin: Marzec-Czerwiec 2019

Startuje 36 zespołów w sześciozespołowych grupach A, B, C, D, E, F. 

Mecze rozgrywamy w poniedziałki i środy w hali sportowej przy ulicy Umińskiego 11 na Gocławiu.

Terminarz kroczący według terminarza i podziału na grupy.

NAGRODY:

Pierwsze trzy zespoły w każdym finale grupowym otrzymują komplet okolicznościowych medali GOLD oraz dodatkowo w finale A nagrody w formie upustów na start w kolejnej edycji ligi GOLD:
I miejsce: 100% upustu na kolejną edycję 
II miejsce - 50% 
III miejsce  - 25%

Gramy dwójkami (deble) na męskiej siatce 243 cm, boisko ma wymiary 4,5 m na siatce i 7 m długości. Zespoły podzielone są na grupy A, B, C, D, E, F po każdym turnieju dwa najsłabsze zespoły z grup A, B, C, D, E spadają do grupy niższej, a pierwsze dwa z grup F, E, D, C i B awansują do grupy lepszej.

1. Zespół to dwie osoby (dowolnej płci) plus osoba rezerwowa.
2. Na salę, według terminarza gier, przychodzi 6 zespołów z danej grupy. W grupach gramy każdy z każdym czyli każdy zespół podczas jednego wieczoru rozgrywa 5 setów do 15 punktów z przewagami (ale maksymalnie do 20 punktu).
3. Po każdym turnieju przyznawane są punkty za zajęte miejsce: 1 miejsce 41 pkt, drugie 39 itd.  Ostatni zespół z grup A, B, C, D, E ma o jeden punkt mniej niż zwycięzca grupy niższej.
4. Po zakończeniu eliminacji i podsumowaniu punktacji w ostatnim turnieju rozegrane zostaną finały. Trzy najlepsze zespoły w każdym finale otrzymują medale!

Zgłoszenia do startu przesyłamy na adres:  darek@volley.pl

W zgłoszeniu należy podać:
Nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana, kontakt telefoniczny i mailowy.
Opłata startowa za 7 turniejów wynosi 400 złotych od zespołu. 

Opłatę za uczestnictwo można uiścić przelewem na konto:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ACTIVIUM
numer konta: ING BANK Śląski 51 1050 1025 1000 0090 7243 8659
z dopiskiem: Udział w GOLD i nazwa zespołu. 

W trakcie rozgrywek można się wycofać (bo się znudziło, bo skład się rozsypał, bo się nie podoba itp.), zwalniając miejsce oczekującemu na liście rezerwowej nowemu zespołowi i rozliczając się proporcjonalnie finansowo. 

Informacje dodatkowe
Uczestnicy rozgrywek GOLD zawierają ubezpieczenia zdrowotne we własnym zakresie. Zapisanie się i przybycie na rozgrywki GOLD w składzie danego zespołu oznacza, że uczestnik posiada zgodę lekarza na udział w tego typu formach kultury fizycznej.

Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach GOLD potwierdzają znajomość regulaminu GOLD i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Zespół powinien grać w meczach GOLD w jednakowych strojach (minimum jednakowe koszulki).  Numeracja na koszulkach nie jest wymagana.

Napoje (wodę lub inne) zespoły przynoszą we własnym zakresie. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach. Przebieralnie są zamykane na klucz, ale cenne rzeczy należy zabierać ze sobą na halę sportową.

Na terenie hali sportowej gdzie odbywają się rozgrywki GOLD obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i zakaz palenia papierosów. Zwracamy się także do wszystkich uczestniczących w GOLD zespołów, żeby na terenie sali oraz szatni zachować czystość i porządek, a opuszczając obiekt zabrać ze sobą wszystkie puste butelki po wodzie lub inne odpadki.

W przypadkach nie ujętych powyższym regulaminem decydujący głos ma osoba prowadząca turniej i organizator GOLD. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.